TÜRKİYEM TV

Çağdaş, milli ve özgür haber


Türkiyem tv Yayınlarda hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak, Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapmamak, Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek, Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek, Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak, Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak, Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak, Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek, Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek, Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek, Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak, Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak, İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek, Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek, Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak. Yayın ilkeleri temelinde yayın yapan haber kanalıdır. Adres & İletişim Türkiyem TV Kırkkonaklar Mahallesi, 316. Cadde 25/B 06610 Çankaya 0 (312) 220 00 44 0 (312) 220 22 44 [email protected] Künye Bilgileri İmtiyaz Sahibi :Mustafa Hakan ÜNSER Genel Yayın Yönetmeni :Mustafa Hakan ÜNSER Genel Yayın Koordinatörü :Meral EFLATUN 0 544 345 44 22 Editörler : Berkay BİGEÇ Hüseyin DEVELİ Ahmet Mert DOKUZOĞLU Erdem Yeşer Gece Editörleri : Kocafurkan DİNÇASLAN Semir YAPICI Yazılım :Daktilo V 1.9 - ProDESTEK


Rasgele Kanallar